Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

Road Traffic Regulation Act 1984: Section 14(1) Brecon Beacons National Park Authority (Bridleway No. 29 in the Community of Llangynidr) (Temporary Prohibition of Pedestrians, Equestrians and Cyclists 2023

NP8 1NHPublished 20/03/24
Brecon & Radnor Express • 

What is happening?

Road Traffic Regulation Act 1984: Section 14(1) Brecon Beacons National Park Authority (Bridleway No. 29 in the Community of Llangynidr) (Temporary Prohibition of Pedestrians, Equestrians and Cyclists 2023
Notice Is Hereby Given that the above named Order made by the Brecon Beacons National Park Authority on the 27th September, 2023 and which was due to expire on the 26th March, 2024 has been continued in force with the approval of the Welsh Ministers until and including the 26th September, 2024. The effect of the Order is to prohibit the passage of pedestrians, equestrians and cyclists in the length of bridleway no. 29 in the Community of Llangynidr which extends for a distance of approximately 590 metres or thereabouts in a generally north westerly direction from grid reference 309395,215007 near the junction with footpath no. 25 and along the Bryn Oer tramroad to grid reference 309083,215483 at the junction with bridleway no. 40. The purpose of the Order is to ensure public safety as a landslide has occurred across the bridleway. An alternative route is available via footpath no. 25 and bridleway no. 40. and vice versa. Dated the 20th March 2024 Chief Executive, Brecon Beacons National Park Authority,
Plas y Ffynnon, Cambrian Way, Brecon, Powys LD3 7HP Deddf Rheoli Trafnidiaeth Y Ffyrdd 1984: Adran 14(1) Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog Gorchymyn (Llwybr March Rhif 29 yng Nghymuned Llangynidr) (Gwaharddiad Cerddwyr, Marchogion a Seiclwyr Dros Dro) 2023
Rhoddir Drwy Hyn Rybudd y bydd y Gorchymyn uchod a wnaed gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar y 27ain o Fedi, 2023 a oedd i ddod i ben ar y 26ain o Fawrth, 2024 yn parhau i fod yn weithredol gyda chymeradwyaeth Gweinidogion Cymru tan ac yn cynnwys yr 26ain o Fedi, 2024. Effaith y Gorchymyn yw i wahardd cerddwyr, marchogion a seiclwyr rhag myned ar hyd llwybr march rhif 29 Nghymuned Llangynidr sydd yn rhedeg am bellter o oddeutu 590 metr i gyfeiriad cyffredinol y gogledd orllewin o gyfeirnod grid 309395,215007 ger y gyffordd gyda llwybr troed rhif 25 ac ar hyd tramffordd Bryn Oer i gyfeirnod grid 309083,215483 i’r gyffordd gyda llwybr march rhif 40.  Mae’r gwaharddiad yn angenrheidiol i sicrhau diogelwch y cyhoedd gan fod tirlithriad wedi digwydd ar draws y llwybr. Mae ffordd amgen ar gael ar hyd llwybr troed rhif 25 a llwybr march rhif 40 ac i’r gwrthwyneb. Dyddiedig y 20fed o Fawrth 2024 Prif Weithredwr, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Brecon & Radnor Express directly at:

andrew.hart@abergavennychronicle.com

01873 852187

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association