Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

Powys County Council Traffic Regulation Order

HR3 5LEPublished 22/12/23
Brecon & Radnor Express • 

What is happening?

Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984  Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud y Gorchmynion Rheoli Traffig canlynol Bydd arwyddion yn nodi’r Ffyrdd Eraill i’w dilyn lle bo’n berthnasol. Bydd y Gorchmynion yn unol â’r dyddiad neu hyd nes bydd y gwaith wedi’i orffen.  I gael rhagor o fanylion ffoniwch 01597 826667. 
For further details contact 01597 826667. Lleoliad/Location  Effaith/Effect  Rheswm/Reason  Hyd/Duration   Llwybyr troed cyhoeddus/Public footpath 111/1972/1, Cleirwy/Clyro  Cau’r Llwybyr troed cyhoeddus Dros Dro Temporary Public footpath Closure  Gwaith carthion/ Sewage works  09/01/2024 – 08/06/2024

Road Traffic Regulation Act 1984 Powys County Council has made 
the following Traffic Regulation Order Alternative Routes, where applicable, 
will be signposted. Orders are as dated 
or until works complete. 

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Brecon & Radnor Express directly at:

andrew.hart@abergavennychronicle.com

01873 852187

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association