Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

Ceredigion County Council

SY23 3HAPublished 20/12/23
Cambrian News series • 

What is happening?

Cyngor Sir Ceredigion
Hysbysir drwy hyn fod y Cyngor wedi gwneud Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Llwybrau Troed 9/79 a 8/20 Syfydrin, Cwmsymlog) (Gwahardd Traffig Drwodd Dros Dro) 2023 gan wahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darn o hawliau tramwy cyhoeddus a adwaenir fel: Llwybr Troed 9/79 rhwng SN7184:8423 a SN 7267:8443 a Llwybr Troed 8/20 rhwng SN7099:8388 ag SN7131:8500 ger Llyn Syfydrin, Cwmsymlog. Nid oes ffordd amgen ar gael. Mae angen y gorchymyn i sicrhau diogelwch y cyhoedd tra’n cwympo coed yn yr ardal. Daeth y Gorchymyn i rym ar 21/12/2023 ac y gall barhau mewn grym am gyfnod heb fod yn mwy na 6 mis; gellir ymestyn hyn drwy wneud cais i Lywodraeth Cymru.
Ceredigion County Council
Notice is given that the Council have made the Ceredigion County Council (Footpaths 9/79 and 8/20 Syfydrin, Cwmsymlog) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2023 to prohibit any walkers from proceeding along the length of public rights of way known as: Footpath 9/79 between SN7184:8423 and SN 7267:8443 and Footpath 8/20 between SN7099:8388 and SN7131:8500 near Llyn Syfydrin, Cwmsymlog. There are no alternative routes. The order is required to ensure public safety tree felling works are undertaken. The Order was implemented on 21/12/2023 and may continue in force for a period not exceeding 6 months; this can be extended by applying to the Welsh Government.

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Cambrian News series directly at:

gio@cambrian-news.co.uk

01970 615000

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association