Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

Powys County Council Traffic Regulation Order

LD5 4RBPublished 15/11/23Expired
Abergavenny Chronicle • 

What is happening?

Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984  Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud y Gorchymyn Rheoli Traffig canlynol Road Traffic Regulation Act 1984 Powys County Council intends making the 
following Traffic Regulation Order Lleoliad/Location  Effaith/Effect  Rheswm/Reason  Hyd/Duration   Llwybr ceffyl / bridleway 039/15/3, 039/15/4, 039/2/7, 062/1/2, Llanwrtyd Wells  Cau’r Ffordd Dros Dro Temporary Road Closure  gweithrediadau torri coed / tree felling operations  11/12/2023 – 10/06/2024   Bydd arwyddion yn nodi’r Ffyrdd Eraill i’w dilyn lle bo’n berthnasol. Bydd y Gorchmynion yn unol â’r dyddiad neu hyd nes bydd y gwaith wedi’i orffen.
I gael rhagor o fanylion ffoniwch 01597 826667. Alternative Routes, where applicable, will be signposted. 
Orders are as dated or until works complete. 
For further details contact 01597 826667.

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Abergavenny Chronicle directly at:

andrew.hart@abergavennychronicle.com

01873 852187

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association