Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

Ceredigion County Council

SY25 6RSPublished 11/10/23
Cambrian News series • 

What is happening?

Cyngor Sir Ceredigion HYSBYSIR drwy hyn fod y Cyngor wedi gwneud Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (U1519 Llanddewi Brefi) (Gwahardd Traffig Drwodd Dros Dro) 2023 gan wahardd pob cerbyd rhag mynd ar hyd y briffordd honno. Cedwir mynediad i gerddwyr. Y ffordd arall ar gyfer traffig sy’n mynd i gyfeiriad y de-orllewin o bwynt i’r gogledd-ddwyrain o’r darn ffordd a gaewyd yw teithio ar hyd yr U1519 i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain i’r gyffordd â phentref Llanddewi Brefi. Trowch i’r chwith i’r U1518 drwy bentref Llanddewi Brefi i’r gyffordd â’r B4343. Trowch i’r chwith i’r B4343 gan deithio i’r gyffordd â’r U1655. Trowch i’r chwith i’r U1655 gan deithio i’r gyffordd â’r U1519 hyd y pwynt i’r de-orllewin o’r darn ffordd a gaewyd; ac i’r gwrthwyneb. Mae’r ffordd arall oddeutu 8 milltir. Cafodd y Gorchymyn ei roi ar waith ar 11/10/2023 a bydd yn parhau hyd nes y cwblheir y gwaith o atgyweirio’r cwlfertau o fewn 18 mis. Gall y Gorchymyn barhau mewn grym am 18 mis. Ceredigion County Council NOTICE is given that the Council have made the Ceredigion County Council (U1519 Llanddewi Brefi) Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2023 to prohibit any vehicle proceeding along that highway. Pedestrian access maintained. The alternative route for south-westbound traffic from a point north-east of the closure is to travel along U1519 in a north easterly direction to the junction with Llanddewi Brefi village. Turn left onto the U1518 through Llanddewi Brefi village to the junction with B4343. Turn left onto the B4343 and travel to the junction with the U1655. Turn left onto the U1655 and travel to the junction with the U1519 to a point south-west of the road closure; and vice versa. A total distance of approximately 8 miles. The Order was implemented on the 11/10/2023 and will remain in place until the culvert repair works is completed within 18 months. The Order may continue in force for 18 months. 

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Cambrian News series directly at:

gio@cambrian-news.co.uk

01970 615000

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association