Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Traffic & Roads

Ceredigion County Council

SY23 3BLPublished 09/08/23Expired
Cambrian News series • 

What is happening?

Cyngor Sir Ceredigion HYSBYSIR drwy hyn fod y Cyngor wedi gwneud Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Llwybr Troed 10/3 a 10/4 Comins Coch) (Gwahardd Traffig Drwodd Dros Dro) 2023 gan wahardd unrhyw gerddwyr rhag mynd ar hyd y darn o hawliau tramwy cyhoeddus a adwaenir fel: Llwybr Troed 10/3 a 10/4 Comins Coch gan rhedeg o SN6104:8221 i’r de o Fronfaith Fach a SN6094:8213 i’r dwyrain o Waun Gau. Nid oes ffordd amgen. Mae angen y gorchymyn arfaethedig i sicrhau diogelwch y cyhoedd tra bod gwaith cynnal a chadw yn cael ei cwblhau. Bwriedir i’r gwaith ddechrau ar 07/08/2023 ac y gall barhau mewn grym am gyfnod heb fod yn mwy na 6 mis; gellir ymestyn hyn drwy wneud cais i Lywodraeth Cymru. Ceredigion County Council
NOTICE is given that the Council have made the Ceredigion County Council (Footpath 10/3 and 10/4 Comins Coch) (Temporary Prohibition of through Traffic) Order 2023 to prohibit any walkers from proceeding along the length of public rights of way known as: Footpaths 10/3 and 10/4 Comins Coch): running between SN6104:8221 to the south of Fronfraith Fach and SN6094:8213 to the east of Waun Gau. There is no alternative route. The proposed order is required to ensure public safety whilst path improvement works are carried out. The Order was implemented on 07/08/2023 and may continue in force for a period not exceeding 6 months; this can be extended by applying to the Welsh Government. 

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact Cambrian News series directly at:

gio@cambrian-news.co.uk

01970 615000

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association