Public Notice Portal - Brought to you by Britain's Local News Media
Planning

Powys - Temporary Footpath Closure

LD1 5UAPublished 12/04/24
South Shrops & M.Wales Journal • 

What is planned?

POWYS

Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984: Adran 14(1)

Gorchymyn Sir Powys

(Llwybr troed 106, Llanbadarn Fawr) (Cau dros dro) 2024

Gwaharddiad Dros Dro i Gerddwyr

Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud Gorchymyn i gau dros dro llwybr troed 106 Llanbadarn Fawr am 42 metr, ar draws pombren Ty’n Ddol yng Nghyfeirnod Grid OS SO104660. Rydym yn cau’r llwybrau o 11 Ebrill 2024 tan 11 Hydref 2024 neu hyd nes bod y gwaith wedi’i wneud ar y bont i’w gwneud yn ddiogel, p’un bynnag sydd gyntaf.

Mae angen cau’r llwybr am resymau sicrhau diogelwch y cyhoedd oherwydd oherwydd cyflwr y bompren dros yr Afon Ithon ger Tyˆ’n Ddol.

Ffordd arall:

Nid oes unrhyw ffordd arall.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar 01597 827500.

11 Ebrill 2024 

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro


Road Traffic Regulation Act 1984:

Section 14(1) County of Powys

(Footpath 106, Llanbadarn Fawr) (Temporary Closure) Order 2024

Temporary Prohibition of Pedestrians

Powys County Council has made an Order to temporarily close footpath 106 Llanbadarn Fawr across Ty’n Ddol footbridge at OS Grid Reference SO104660. The closure will come into effect from 11th April 2024 to 11th October 2024 or until works have taken place to make the bridge safe whichever is sooner.

The closure is required for public safety due to the condition of the footbridge over the River Ithon near Ty’n Ddol.

Alternative route: No alternative route has been identified.

Further information is available from 01597 827500.

11th April 2024

Head of Legal Services and the Monitoring Officer

How long will it take?

Planned start

12-Apr-2024

Estimated end

26-Apr-2024


Open to feedback

From

12-Apr-2024

To

11-Oct-2024

Need to publish a public notice?

If you need to publish a public notice, please contact South Shrops & M.Wales Journal directly at:

publicnotices@mnamedia.co.uk

01902 317878

About Us

The Public Notice Portal is owned and operated by the News Media Association, the voice of UK national, regional, and local newspapers in all their print and digital forms. NMA members include nearly 900 local and regional news titles which reach 40 million people across the length and breadth of the country each month.

Public Notice PortalNews Media Association